Halland

Halland värst drabbat av inbrott

1:34 min

Hälften av alla bostadsinbrott i Sverige drabbar de som bor i västra Sverige, det vill säga i Halland, Skåne och Västra Götaland. Hösten är högsäsong och nu satsar Hallandspolisen på ett samarbete över länsgränserna mot inbrottsligorna.

Statistik från Brottsförebyggande rådet ger en tydlig bild. Från en jämn och relativt låg nivåbörjar kurvan klättra i september för att toppa drastiskt i november. Så har det sett ut åtminstone de tre senaste åren. Det är västra Sverige, och i synnerhet Halland, som drabbas.

– Hälften av alla inbrott i bostad begås i Skåne, Halland och Västra Götaland, säger Ingmar Nilja, ansvarig för brottsförebyggande arbete vid Hallandspolisen.

Slår man ut antalet inbrott per invånare är det hallänningarna som oftast råkar illa ut i hela landet, enligt BRÅ. Flest inbrott i länet har Laholm och Kungsbacka.

– Man kan ha teorier om detta naturligtvis. Dels kan det vara inhemska ligor och för Laholms del kan det också vara en viss närhet till Skåne som påverkar detta. För Kungsbackas del kan det vara närheten till Göteborg som påverkar. E6:an spelar också roll för att Skåne, Halland och Västra Götaland ska vara särskilt utsatta. Under hösten kommer det också fler ligor hit som är organiserade för att begå den här typen av inbrott.