Sven Nordqvist

17 min

Vi hälsar på hemma i författarens egen verkstad i P4 Mötet. Och många av föremålen där kan man hitta i böckerna om Pettson och Findus.