Hemliga uppgifter spreds om chefsrekytering i Eda

1:33 min

Trots att uppgifterna om de tre slukandidaterna till posten som ny kommunchef i Eda sekretessbelades har någon skickat dem till en lokal bloggare som publicerade uppgifterna på nätet. Av dokumentet framgår att den kandidat som fick högst poäng i testet inte är den som föreslagits bli ny kommunchef.

– Det är väldigt tråkigt att någon valt att skicka iväg sekressbelagda uppgifter. På sikt kan det leda till att vi får svårt att rekrytera på chefsnivå och det i sin tur kan leda till sämre service för Edaborna, säger Kathy Överby Nilsson (S), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Hon stöder kommunstyrelsens förslag till ny kommunchef och säger att testresultatet bara är en del i underlaget när man ska vaska fram den bästa kandidaten.

– Sen är det ju en helhetsbedömning vem som är mest lämpad, säger Kathy Överby Nilsson.

Imorgon förväntas kommunstyrelsen fatta beslut i frågan om vem som blir ny kommunchef.