Motala

Lyckad satsning på höjd kvalitet på fritidshem

6:20 min

I Motala har man under två år gjort en riktad satsning på fritidshemmen för att höja kvalitén på verksamheten. Fritidspedagogerna har satt upp tydliga mål utifrån uppdraget och sedan dokumenterat och utvärderat sitt arbete.