Stora pensionsavgångar hotar

Blekinges kommuner räknar med stora pensionsavgångar bland undersköterskor de kommande åren.
För att minska risken för personalbrist har kommunerna inlett ett nytt samarbete med länets utbildningsanordnare. Man diskuterar hur utbildningen ska se ut i framtiden och hur kommunerna ska kunna locka tillräckligt många till att vilja jobba som undersköterskor i länet. Bland mycket annat diskuterar man löner och arbetsmiljöförhållanden.