Örebro

Förslag om glastak över Köpmangatan ses över

1:39 min

För fyra år sedan fick de stora fastighetsbolagen Asplund Fastigheter, Örebro Bostäder och Behrn fastigheter nej till sitt förslag om att bygga ett glastak över Köpmangatan i Örebro. Men Björn Sundin, socialdemokrat och ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad, tycker att man bör titta på förslaget igen.

– Det fanns ett gemensamt förslag från fastighetsägarna som bara avfördes egentligen från dagordningen. Det tycker jag väl möjligen var lite slarvigt. Jag tycker att man ska göra sådant med respekt för de som kommit med förslaget och göra en ordentlig utredning som man redovisar, säger Björn.

Förslaget som fastighetsbolagen kom med 2008 går alltså ut på att sätta ett glastak över Köpmangatan och på så sätt binda ihop Våghustorget och Stortorget.

Per Brogren, VD på Asplund fastigheter välkomnar att frågan tas upp igen.

– Vi tycker den är väldigt intressant, därför att det kan vara väldigt positivt för innerstadens utveckling.

Enligt Per är förhoppningen att ett glastak ska göra Örebro City ännu attraktivare, framförallt under årstiderna då vädret inte är så fint.

Lottis Kallnäs och Firyane Bilge jobbar båda i butik på Köpmangatan i Örebro och deras åsikter om förslaget går isär.

– Jag tycker inte det låter så bra. Jag gillar frisk luft och tycker folk ska kunna få det när man går på gatan, säger Lottis.

– Jättebra. Just för att man ska kunna vistas utomhus och shoppa utan att att bli blöt, säger Firyane.

Oavsett vad den nya utredningen kommer fram till så kommer det dröja innan det finns nåt tak över Köpmangatan.

– Det kommer ta några år. Bara processen att eventuellt ändra planen och tillåta ett tak tar några år med så här komplicerade utredningar, säger socialdemokraten Björn Sundin.