Sörmland

Eftervård gör Kullbergska bäst

1:48 min

Kullbergska sjukhuset i Katrineholm har Sveriges bästa hjärtsjukvården enligt Hjärt- och lungfondens kvalitetsindex. Mälarsjukhuset hamnar på tredje plats och Nyköpings lasarett på en 20:e plats. Gunvor Finnas, överläkare vid Kullbergska, tror att deras uppföljande vård är en del av deras framgång.

Poängsättningen bygger inte bara på det omedelbara omhändertagandet utan också den förebyggande vården efteråt för att förhindra en ny infarkt och Gunvor Finnas, överläkare vid medicinkliniken Kullbergska sjukhuset i Katrineholm tror att det är för att man tittat på båda områdena som man lyckats förbättra vården.

– Vi har under många år arbetat både med att se efter hur vi tar hand om hjärtpatienterna i akuta skedet när en patient får sin hjärtinfarkt och söker vård, men sedan har vi också jobbar mycket med den uppföljningen av hjärtpatienter. De erbjuds träningprogram, får möjlighet att lägga om kosten, motionera regelbundet och få patienterna få ett bra blodtryck och bra blodfettsvärden, samt att sluta röka, säger hon.

I hjärt- och lungfondens kvalitetsindex för 2011 så är alla av Sörmlands sjukhus likvärdiga i akutsjukvården när det gäller hjärtinfarkter. Däremot så finns det skillnader i uppföjlningen och eftervården. Denna skillnad är en spegling av hur det ser ut i landet i stort. Ulrika Klettner, kommunikationsansvarig på hjärt och lungfonden berättar att lagt ett fokus på eftervården i årets kvalitetsindex för att belysa vikten av god eftervård.

– Vi tittar på eftervården just för att det finns så stora brister där. Nu vill vi ge mer tyngd åt eftervården och visa att den är viktigt. Nästan en av fem patienter med hjärtinfarkt kommer tillbaka inom ett år med en ny hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom.

Alla länets sjukhus ligger bra till när det gäller hjärtsjukvården jämfört med riksnitten men Nyköpings lasarett halkar efter Kullbergska när det gäller uppföljningen. Svante Nyberg, chef dör medicindivisionen i Landstinget menar att skillnaden mellan sjukhusen kan delvis förklaras med resursbrister i Nyköping.

– Delvis kan det ha med bemanningsfrågor att göra. Vi har redan inlett ett arbete med att se över hur vi kan först''ärka möjligheterna för Nyköpings lasarett, säger han.

Katrineholm får 8,5 poäng, en och en halv poäng före Mälarsjukhuset i Eskilstuna på delad tredje plats och tre före Nyköpings lasarett på delad 20:e plats.

Sist hamnade Gällivare med en enda poäng.