Bredband via en ny kabel

I oktober kommer Gotland att få bredband via en ny fiberoptisk kabel från Stockholm. Gotland får därmed större utbud när det gäller snabb datakommunikation.
Lars Hedberg, som är marknadschef på företaget Stokab, betonar att den största fördelen är att det är en säker teknik eftersom kabeln läggs ned under sjöbotten. Kostnaden för att dra den nya kabeln till Gotland står Stokab för. Men nätet över Gotland betalas till största delen av statliga bredbandspengar. Sammanlagt kommer utbyggnaden att kosta 18 miljoner kronor, varav kommunen står för 1,5 miljoner. Till att börja med blir det alltså norra Gotland och Visby som kommer kunna utnyttja den nya datakommunikationen, men meningen är alltså att nätet ska byggas ut till hela ön. För kommunens del ger den nya kabeln främst möjligheter till bättre datakommunikation för till exempel lasarettets samarbete med Huddinge sjukhus när det gäller telemedicin.