Kulturminister: Tv-avgiften är inte hållbar

1:47 min

I dag presenterade public service-kommittén sitt förslag om public service-företagens framtid efter år 2014. Det mest kontroversiella förslaget är att slopa dagens tv-licens och stället införa en skatt. Förslaget ifrågasätts av företagschefer men välkomnas av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

– Jag tycker att det är ett intressant förslag. Nu ska det ut på remiss och då är det många som kommer att säga sitt. Men för mig är det tydligt att den nuvarande radio- och tv-avgiften inte skulle kunna vara hållbar framtill 2020.

Public service-kommittén har gått igenom en lång rad viktiga frågor för de inblandade företagen, Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion. Ditt hör frågor om utbudet, friheten att finnas i andra mediekanaler, i dag främst webben, digitaliserad radio och finansiering.

Cilla Benkö, tillträdande vd för Sveriges Radio, tycker att en hel del av förslagen är bra, men är kritisk till just förslagen om finansiering.

– Licensen i dag tryggar en direktrelation till publiken. Publiken vet att vi jobbar på publikens uppdrag och inte under politiskt inflytande. Så fort det blir en skatt så ökar kopplingen till politiken, säger Cilla Benkö.

En skatt som ligger utanför statsbudgeten är något mycket ovanligt i Sverige.

– Utifrån det vi vet i dag är knäckfrågan: Kommer det gå att få acceptans för en skatt vid sidan av ordinarie skattesystem? Så har vi det inte av tradition inte i Sverige i dag, säger Cilla Benkö.

Även SVT:s vd Eva Hamilton tycker att kommittén kommer med en rad bra förslag, men ifrågasätter också finansieringen.

– Det viktiga är inte exakt hur pengarna till public service samlas in, utan att det är fortsatt en stark garanti för oberoende. Det vill säga att politiker inte vill minska på finansieringen i de lägen de är missnöjda med vår rapporteringen.

Men kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth tror inte att förslaget skulle få den effekten.

– Vi har redan tagit vissa steg mot en avpolitisering, i det menat att styrelserna nu består av professionella personer som utses av förvaltningsstiftelsen, säger hon och fortsätter.

– Att det sen kan finnas ett intresse från politiken är inte så märkligt, politikerna representerar ju faktiskt folket.