Farliga utsläpp från soptipp

På soptippen i Alunda läcker miljöfarligt freon ut från kasserade kylskåp. Tjuvar tar sig in och stjäl kompressorerna på skåpen. Samtidigt försvinner freonet ut i luften.
Innanför sopstationens gröna stängsel vid en container står gamla vitvaror. Meningen är att kylskåpen ska ligga i containern, men den är för tillfället full. Från sopstationen fraktas sedan vitvarorna till Örnsköldsvik där de saneras från freon. Freonet sitter både i isoleringen och i kompressorn som är motorn i kylskåpet. Att kompressorerna stjäls i Alunda är ett allvarligt miljöproblem. Sören Johansson som jobbar på återvinnigsstationen berättar att kompressorerna är stulna på nio av tio kylskåp. Man misstänker att de säljs vidare och installeras i nya kylskåp. Tidigare var området kamerabevakat. Men då de hela tiden förstördes valde man att ta bort dem. På Östhammars kommun ska man nu fundera vidare på hur man ska kunna lösa problemen med tjuvarna.