Mats Svegfors & Cilla Benkö: Ett gediget betänkande med frågetecken

RADIOBLOGGEN/PUBLIC SERVICEUTREDNINGEN. Våra första intryck av public service-kommitténs betänkande är att man åstadkommit ett gediget betänkande. Det finns en positiv syn på den verksamhet som Sveriges Radio och public service generellt står för. Men självfallet finns det frågetecken.
 Sveriges Radios vd-duo Mats Svegfors och Cilla Benkö kommenterar betänkandet som precis presenterats på en presskonferens i Rosenbad.

Public service-kommittén föreslår att public service skattefinansieras, men att det ska ske vid sidan av statsbudgeten. Kommittén har också vinnlagt sig om att försöka hitta en modell som ska säkra vårt oberoende. Dagens Radio- och tv-avgift fungerar förhållandevis väl i dag. Det avgörande är likväl inte den tekniska lösningen i sig för finanseringen av public service. Det viktiga är att finansieringssystemet säkrar vårt oberoende på lång sikt.

Nyckelfrågan är om skattefinansiering vid sidan av statsbudgeten är en robust och långsiktig lösning eller om det är ett slags nödlösning som riskerar falla sönder, i sämsta fall redan under den fortsatta beredningen. Faller förslaget och public service istället skulle finansieras via statsbudgeten, skulle det innebära en avgörande förändring av public service politiska oberoende. Vi kommer nu att detaljgranska det förslag som föreligger.

Public service-kommittén föreslår en fortsatt uppräkning av våra resurser med två procent per år. Det är otillräckligt. Samtidigt förändrar man hela den ekonomiska regleringen vilket kan påverka den sammantagna bilden av kommitténs förslag.

Kommittén föreslår digitalisering av radio. Man föreslår extra pengar för parallell distribution (både FM och digitalt under en rätt lång övergångsperiod). Kommittén föreslår också extra pengar för att producera innehåll i de nya digitala kanalerna. Det är bra. Helt avgörande är dock att det sker en tillräcklig finansiering. I annat fall kommer inte övergången till digital radio att lyckas.

På flera punkter ser förslagen från public service-kommittén bra ut. Det gäller bland annat vår verksamhet på nätet. Men det är för tidigt att slutligt bedöma alla delar av betänkandet.
   När beredningsarbetet inleddes förordade Sveriges Radio en parlamentariskt sammansatt utredning. I stället blev det en ämbetsmannakommitté. Det finns verkligen mycket gott att säga om arbetet. Men den breda parlamentariska uppslutningen saknas.

Det är viktigt att de politiska partierna söker beredningsformer som bäddar för en bred uppslutning bakom en public service-politik som säkrar oberoende och kvalitet.  

Mats Svegfors
vd Sveriges Radio

Cilla Benkö
vice vd Sveriges Radio

Fler kommentarer och inlägg i public servicedebatten: