Stockholm

Miljoner till forskning i Stockholm

Regeringen satsar fyra miljarder kronor på forskning och innovation för att långsiktigt stärka Sveriges ställning som framstående forskningsnation. Bland annat kommer en särskild satsning på det som kallas Life science eller genforskning, att genomföras.

Det vetenskapliga centrat SciLifeLab som finns på Stockholms universitet, Karolinska institutet och på Uppsala universitet får i och med dagens besked en fördubbling av sina anslag.

Utbildningsminister Jan Björklund  (fp) säger att fokus på life science handlar mycket om hur vi ska bli friskare och leva längre.

– Det handlar om att förebygga och bota alzheimer, parkinson, cancer och stroke.