Public Service-utredningen

Inkomstbaserad teveskatt föreslås

Skatt istället för avgift. Så tänker sig Pubic service-kommittén att Sveriges Radio UR och Sveriges Television ska finansieras i framtiden. Kommittén presenterade sitt förslag nu i eftermiddag.

Den nya radio- och teveavgiften ska baseras på den enskilda indivdens beskattningsbara inkomst. Ensamhushåll och ensamstående med barn kommer som regel att få lägre avgift än andra.

Public Service kommittén vill också att Sveriges Radio och Utbildningsradion ska bygga ut digitalradion. Därför föreslår kommittén att bolagen får pengar för att klara detta.