Malmö

Nu ska asylmottagandet förbättras

1:53 min

I Malmö idag öppnade en konferens för EU-experter om hur asylsökande tas emot i Sverige. Särskilt handlar mötet om hur ungdomar och barn som söker asyl här utan sina föräldrar tas emot.

En rad personer från Migrationsverket, länsstyrelsen i Skåne och Malmö stad håller föredrag i dag och i morgon för omkring 40 personer från olika myndigheter och organisationer i sex olika EU-länder: Italien, Grekland, Spanien, Tyskland, Belgien och Sverige.

De ingår i ett nätverk, SaviAV, finansierat av EU, vars syfte är att förbättra asylmottagningen och förhindra människohandel och prostitution.

Anne Bathily jobbar för ECRE i Bryssel, en paraplyorganisation för europeiska frivilligorganisationer. Hon är med på konferensen i Malmö för att lära och anser att alla måste inse att frågorna kring asylmottagning är gemensamma. 

– Om vi vill ha ett gemensamt asylsystem i Europa måste vi förstå att många av de här frågorna inte är lokala eller nationella, men att vi alla delar dem, säger Anne Bathily.

På konferensen i Malmö presenteras bland annat en särskild satsning i Båstad, Ängelholm och Helsingborg för asylsökande barn och unga som kommit utan sina föräldrar. De får information och vägledning av vuxna med bakgrund i deras hemländer: om hur Sverige fungerar och om hur viktigt det är att ta vara på möjligheterna att utbilda sig. Men det handlar också om enkla praktiska frågor som kan ha stor betydelse för att förhindra att ungdomarna hamnar snett. 

– Till exempel ungdomar som berättar att "Jag tycker inte om att dricka alkohol - men jag har börjat göra det för att mina kompisar säger att det hjälper mig att slappna av" - eller "Vad innebär SMS-lån? Ja, du måste ju betala tillbaka, berättar Katarina Carlzén, projektledare på länsstyrelsen i Skåne.