Tv-skatt ska få ny generation att betala

2:39 min

Publicservice-kommittén lade i dag fram sin utredning om public service-bolagens framtid. Ett av förslagen är att ersätta radio- och tv-avgiften med en skatt. Martin Holmberg som lett kommitténs utredning säger att det är en åtgärd för att få de som konsumerar medierna via till exempel datorn att betala.

– Vi har en ny generation av människor i Sverige som konsumerar medier på ett helt annat sätt än via traditionell tv och radio. Kopplingen till radio- och tv-apparaten blir för många mer och mer svårförståeligt, säger Martin Holmberg.

Enligt kommittén skulle det nya förslaget innebära att ungefär 2,6 miljoner hushåll skulle komma undan billigare jämfört med den licens vi har i dag. Det genom att göra avgiften kopplad till personer och inte till tv-mottagare.

Avgiften, som benämns som en skatt, ska betalas av alla inkomsttagare över 18 år och vara beroende av hur mycket pengar personen tjänar.

Den obligatoriska avgiften föreslås ligga på 1 procent av den beskattningsbara inkomsten. Men det ska också finnas en högsta nivå.

Det exakta taket och maxbeloppet kommer att lämna för politisk bedömning när utredningen hamnar hos riksdagen.

– Det ska vara en rimlig nivå, men det ska också vara rättvist. Och vi tycker att det blir mer rättvist när de som inte har pengar, eller väldigt liten inkomst, får betala mindre än andra, säger Martin Holmgren.

Trots att även de så kallade licensfuskarna skulle täckas in med det nya systemet så kommer det inte nödvändigtvis komma in mer pengar totalt.

Heidi Hellman Hybinette betalar sin licens i dag, men tycker att förslaget med den nya skatten är rätt väg att gå.

– Man tänker inte så mycket på att man betalar. Men man bör tänka på att många i dag ser tv från datorer och på andra sätt. En skatt vore väl enklaste sättet att få alla att betala, säger hon.

Den som tog emot public service-kommitténs förslag var kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Hon tycker att förslaget om skattefinansiering är intressant. Att det kan ge upphov till kritik och tuff debatt skrämmer henne inte.

– Jag är inte rädd för mycket, och den debatten är jag inte rädd för.

– Jag skulle tro att den enskilt största fråga som jag fått under mina sex år som kulturminister handlar just och tv- och radio-avgiften. Att den uppfattas som omodern och inte legitim.

Gunilla Karlsson är mediepolitisk talesperson för socialdemokraterna. Hon tycker att det är bra att kommittén har en så positiv inställning till public service.

Men hon betonar att en skattefinansierad public service-verksamhet absolut inte får hota företagens oberoende.

– Därför måste vi se hur förslaget ser ut. För det finns en jättestor risk när man går via skattesedeln att man också via politiken kan peta i public service-bolagens budget på ett helt annat sätt än hur det ser ut i dag.