Utbildning

Utländska studenter ratar Stockholm

Antalet studerande från länder utanför Europa har minskat kraftigt vid Stockholms högskolor. Det är en effekt av att studenterna numera måste betala utbildningen själva.

En genomgång som Dagens Nyheter har gjort visar att vid exempelvis Kungliga Tekniska högskolan har antalet utomeuropeiska studenter minskat från 1200 höstterminen 2010 till 300 denna höst.

Vid Stockholms universitet är antalet utomeuropeiska studenter nere på 80, att jämföra med 500 höstterminen 2010.