Upprustning i Stenstaden

Ett EU-projekt ska säkerställa fasadmålningarna som kännetecknar Sundsvalls stenstad.
Projektet ska utveckla en ny restaureringsmetod som innefattar såväl kulturhistoriska som materialmässiga kvalitetsmål. Sundsvalls kommun har beviljats 1,6 miljoner kronor av landstinget Västernorrland ur ramprogrammet Industrisamhällets kulturarv.