Långtidsarbetslösheten ökar – varslen blir fler

Det var fler arbetslösa och färre nya lediga jobb i augusti i år jämfört med samma månad i fjol, enligt senaste statistiken från Arbetsförmedlingen.

I slutet av augusti var 389 000 personer, 8,4 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa. Det är en ökning med 19 000, 0,2 procentenheter, jämfört med motsvarande månad i fjol. 

Antalet lediga platser som anmälts till landets arbetsförmedlingar uppgick i augusti till drygt 50 000, vilket är 4 000 färre än för ett år sedan.

Augustisiffrorna visar även att antalet långtidsarbetslösa ökar samtidigt som varslen blir fler.

Enligt Arbetsförmedlingen varslades 4 200 personer om uppsägning i augusti, vilket kan jämföras med 2 600 samma månad i fjol.

"Flest varslade fanns nu inom tillverkningsindustrin där varsel riktades mot 1 200 personer. Bland länen varslade Skåne mest, med 800 personer", skriver Arbetsförmedlingen.

Ungdomsarbetslösheten ökar också. Totalt var 99 000 ungdomar 18–24 år inskrivna som arbetslösa i augusti i år, en ökning med 9 000 jämfört med ett år tidigare. Av dessa var 53 000 öppet arbetslösa, 3 000 fler än för ett år sedan.

Ekot/TT