Slarv med fiskmärkning

Från första januari i år ska all fisk i fiskdiskarna vara försedd med uppgift om art och fångstplats. Men de nya reglerna följs dåligt. Det skriver Upsala Nya tidning som besökt åtta manuella fiskdiskar, överallt saknades märkning.
Nya EU-regler om märkningen infördes vid årsskiftet för att stävja fusk, få en rättvisare konkurrens och göra det enklare för konsumenterna. Men i butikerna verkar förvirringen om vad som gäller vara stor. En del handlare säger sig inte ha fått någon information om de nya reglerna.