Eskilstuna

Behöver fler familjehem till flyktingbarn

1:41 min

I takt med att allt fler barn söker asyl i Eskilstuna ökar behovet av familjehemsföräldrar, gode män och särskilda vårdnadshavare som hjälper till med ekonomi, beslut om skolresor och vaccinationer. Nu genomför kommunen en rekryteringskampanj.

Kommunen vill få fler personer att öppna sitt hem eller på andra sätt hjälpa flyktingbarn som kommer hit.

Kommunen har sedan 2007 ett avtal med Migrationsverket om 30 platser. Sedan dess har kommnen tagit emot 150 ensamkommande flyktingbarn.

Anna Westberg är projektledare.

– Tidgare var det så att det kunde bytas ganska mycket människor under den här tiden. Från det att barnen var på transitboende när de klev in i Sverige, de fick en tillfällig god man, tillfälliga lärare, de bodde på boende, bytte boende, träffade ny personal och så har det fortsatt och bytts. Nu vill man hålla ner antalet separationer, för att barnen ska känna trygghet och de som känner barnen ska kunna följa dem så länge det går. Därför är det viktigt med familjehem, speciellt för yngre barn, de ska inte behöva bo på institution, säger hon.

Det kommunen behöver hjälp med är familjehemsföräldrar. Eskilstuna har avtal med migrationsverket mellan 14 och 18 år, och förut var det tänkt att de skulle bo på kommunens uppbyggda boenden.

– Men framförallt de under 16 behöver vara i familjer.

– Vi behöver alltid familjehem, så är det, säger Anna Westberg.