Halmstad

Hamnutfyllnaden starkt förorenad

Det behövs fler provtagningar för att ta reda på omfattningen av föroreningar på den så kallade hamnutfyllnaden i Halmstad. Det anser länsstyrelsen som yttrat sig över den föreslagna detaljplanen.

På området mellan Östra Stranden och Nissan har det genom åren dumpats rivningsmassor, industriavfall, muddermassor och avfall från hushåll. Länsstyrelsen motsätter sig att de mest förorenade områdena asfalteras eftersom det strider mot miljömålet om en giftfri miljö.

De grönområden som ska fungera som rekreationsområden i detaljplanen måste säkras så att det inte finns miljöfarliga ämnen för folk som kommer att vistas där.