SKOLAN

De vill ge extra stöd för utlandsfödda elever

Satsningen omfattar 409 miljoner kronor under 2013-2016 för att förbättra utbildningen för utrikesfödda elever i grundskolan.

Bakgrunden är att resultaten för elever som har invandrat till Sverige efter skolstart har sjunkit de senaste åren. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Pengarna ska bland annat användas till utökad undervisningstid, exempelvis ytterligare tre lektioner i veckan.

De ska också användas för att kompetensutveckla lärare och rektorer, att kartlägga nyanlända elevers behov av stöd och att höja kvaliteten på utbildningen i svenska för invandrare.