Länssjukhuset Ryhov

Hög stress på Ryhov - nu slår personalen larm

Flera av dietisterna på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping lider av huvudvärk och sömnstörningar. Orsaken ska vara den stressiga arbetsmiljön.

I ett brev till Arbetsmiljöverket kräver man att landstinget  bemannar dietistmottagningen på Ryhov efter behov. Redan förra året gjordes en anmälan men istället för fler dietister så prioriterades flera patientgrupper bort.

Men stressen är kvar, bland annat över att behöva säga nej till patienter, och nu ställer man återigen krav på fler dietister.

Andra faktorer som leder till stress på mottagningen är att ofta behöva byta ansvarsområden, hög personalomsättning där nya kollegor ständigt behöver läras upp och oro över att dessutom behöva sköta administrationen.