Jönköping

Barnomsorgen drabbas av nedskärningar

Skol- och barnomsorgen i Jönköping har inte lyckats med de nedskärningar man behöver göra. Hittills i år ligger kommunen 30 miljoner kronor back i förhållandet till budgeten.

Den totala budgeten för skola- och barnomsorgen är drygt två miljarder. Orsaken till underskottet är bland annat att man har för mycket personal inom förskolan.

Politikerna har aviserat ytterligare nedskärningar inom skolan nästa år.