Gotland sårbart både i krig och i fred

8:24 min

Gotland mitt i Östersjön är sårbart, både militärt och när det gäller elförsörjning. Det här har uppmärksammats av kolumnisten Johan Hakelius i en artikel i Aftonbladet. Och han får medhåll av Tomas Ries, lektor i strategi och säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan.

Nyligen bröts all el på Gotland när den ena fastlandskabeln slutade fungera och först ett par timmar hade alla fått strömmen tillbaka.

Gotland är strategiskt viktigt i Östersjön och ett tekniskt fel kan slå ut hela Gotland.Och om någon organisation eller stormakt skulle vilja skada Gotland eller Sverige, kan det bli mycket svårt att lösa, anser Tomas Ries.

Han saknar en organisation som kan komplettera det militära försvaret, 
Ett starkt hemvärn som kan använda tyngre utrustning och ett slags civilt hemvärn där alla kan få en kortare utbildning med  en organisation som kan hantera civila och militära katastrofer.

Ries tror att många skulle känna sig tryggare om de visste att det finns en organisation nära dem, som kan hantera olika slags kriser.