BORÅS

Försökte sälja uppstoppade fåglar - dömd för artskyddsbrott

En boråsare, som försökt sälja två uppstoppade rovfåglar på nätet, har dömts till böter för artskyddsbrott. Man får inte utan tillstånd sälja skyddade arter, i det här fallet en hornuggla och en ormvråk, såvida de inte blivit uppstoppade före 1947.

Den dömde mannen, som är i 30-årsåldern, har uppgett att han fick de uppstoppade fåglarna av en kompis för några år sedan. Under rättegången förnekade han brott, eftersom han inte kände till att det krävdes tillstånd för att få sälja uppstoppade fåglar.

Han menade också att det inte kan uteslutas att fåglarna blivit uppstoppade före 1947. Men domstolen konstaterar att mannen inte haft intyg på att fåglarna var så gamla, vilket hade krävts för att det skulle vara lagligt att lägga ut fåglarna till försäljning.

Mannen dömdes till 30 dagsböter, totalt 1500 kronor.