Karlskrona

Skolpersonal anmäler nedskärningar

En anställd på en skola i Karlskrona kommun har anmält till Skolinspektionen att nedskärningar gjort att vissa barn inte får den extrahjälp de behöver. Enligt anmälan vet rektorn om situationen men tvingas ändå ta bort resurserna.

Nu granskar Skolinspektionen den berörda skolan och vill ha svar från kommunen och rektorn om det som hänt.

Anmälaren menar att kommunen bryter mot lagen när man tar bort de resurser som eleverna har rätt till.