Kriminalvårdare avled på jobbet

9:00 min

En anställd inom Kriminalvården avled på jobbet. Facket som misstänker att dödsfallet berodde på en stressig arbetsmiljö slår nu larm och kräver att Kriminalvården vidtar åtgärder.

Ulf Josefsson som är huvudskyddsombud för anställda inom Kriminalvårdens transporttjänst säger att deras medlemmar jobbar under mycket tuffa arbetsförhållanden.

– De får vara vakna 30-35 timmar på vissa uppdrag och det sliter ju oerhört på kroppen. Man arbetar oregelbundet dag och natt i och med att man jobbar hela dygn, säger han.

Kriminalvårdens transporttjänst jobbar bland annat med att flytta intagna mellan olika anstalter och häkten i Sverige. Men de verkställer också varje år flera tusen utvisning och avvisningsbeslut på uppdrag av polisen och Migrationsverket.

I våras avled en av de anställda inom transporttjänst när han var på väg tillbaka till Sverige efter en utrikestransport. Det är oklart om hans död är arbetsrelaterad, men Ulf Josefsson menar att arbetsmiljön är mycket påfrestande för dem som jobbar med utrikestransporterna.

Av ungefär 90 anställda har 10 procent hjärt- och kärlåkommor, säger han.

– Under förra året hade vi 8-10 stycken som hade hjärt- och kärlåkommor som uppmärksammades plus att vi hade en kollega som avled under en resa på väg hem, säger Ulf Josefsson.

SEKO-facket har nu gjort en anmälan till arbetsmiljöverket där de kräver att Kriminalvården förbättrar arbetsmiljön för anställda inom Transporttjänst. Ulf Josefsson säger att han är hoppfull sedan Kriminalvården meddelat att de börjat utreda ett av fackets viktigaste krav.

De ville bland annat att Kriminalvården gör hälsokontroller på de anställda inom transporttjänst.

– Ja, där har de gått oss till mötes och det har bildats en grupp som ska se över den här frågan, säger Ulf Josefsson.