Pianorullar i Klassisk förmiddag

Wilhelm Stenhammar (1871-1927)

4:38 min

1887 fick Wilhelm Stenhammar sina första yrkesinriktade lektioner, hos pianopedagogen Richard Andersson. Han studerade aldrig komposition, utom en kort tid för Andreas Hallén, utan förblev en autodidakt. Hans lyhördhet gjorde honom ändå till en av de främsta kompositörerna i Sverige vid sekelskiftet 1800/1900.

Från 1894 turnérade Wilhelm Stenhammar över hela Sverige tillsammans med Aulinska kvartetten. I början av 1900-talet började han ge egna soloaftnar, i huvudsak med Beethovens sonater. Han spelade sällan sina egna pianoverk. Stenhammar var sin tids främste och mest mångsidiga svenska pianist. Han hade en stor repertoar, men det är svårt att bilda sig en uppfattning om hur han spelade, då recensionerna ofta är mycket subjektiva och vaga i sin beskrivning av Stenhammars pianospel. Ibland tycks hans intensitet ha gått ut över precision och välljud.

Stenhammars första pianokonsert framförs med Berlinfilharmonikern i december 1984 under Richard Strauss. Det blir en stor framgång som ledde till engagemang under bl.a. Arthur Nikisch, Karl Muck, Felix Weingartner och Hans Richter.

Stenhammar hoppades kunna ägna mer tid åt komposition, men pengarna tog slut och han accepterade anbudet att bli dirigent för Göteborgs orkesterförening 1907. Under sina 15 år där utvecklades Göteborgsorkestern till den ledande i landet. Stenhammar var särskilt intresserad av samtida svensk musik, men också Sibelius och Nielsen.

Wilhelm Stenhammar spelar:

Emil Sjögren

Erotikon (II)

Erotikon (III)

Wilhelm Stenhammar

Fantasi h-moll op 11:3

Källa: Bo Wallner i Musiken i Sverige, band 3. Fischer & Co., Stockholm 1992.