Sydsverige

Yrkesfiskare nekas höjd kvot

En yrkesfiskare som vill ha högre torskkvot får nej av Havs- och vattenmyndigheten. Fiskaren ville få torskransonen som kompensation för stoppat laxfiske, ett fiske som tidigare gett fiskaren en stor del av hans inkomst. Men lagen gör det inte möjligt att höja en yrkesfiskares årsranson enligt myndigheten.

Som alternativ vill fiskaren ha 1,5 miljoner kronor om året i kompensation för uteblivet laxfiske, ett krav som myndigheten skickat vidare till Jordbruksverket.

Kravet från fiskaren kommer efter att Havs- och vattenmyndigheten beslutat att förbjuda fiske efter lax till havs med drivlinor och förankrade linor.