HÄGERSTEN

Planerat bostadsbygge i Midsommarkransen stoppas

1:29 min

Nu stoppas ett planerat bostadshus på ett litet grönområde i Midsommarkransen i södra Stockholm. De boende har fått rätt emot staden - bygget strider mot stadens egen översiktsplan, har mark- och miljödomstolen slagit fast.

Stockholms stad har som mål att bygga 100 000 nya bostäder till år 2030. Det ska man göra bland annat genom att förtäta ytterstaden - men många av byggplanerna överklagas. Och ett exempel är det planerade bygget i Midsommarkransen.

Tanja Wijkmark är ordförande i bostadsrättsföreningen Martallen 38 som överklagat domen.

– Jag blev så himla förvånad. Jag blev helt chockad för jag trodde inte det, säger Tanja Wijkman.

Blev du glad?

– Jag blev jätteglad. Det här var det bästa som kunde hända för alla parter känner vi. Kanske inte för de som ville bygga då, men för oss som bor här och alla boende i Midsommarkransen. Att få bevara berget och grönområdet - den här lilla, lilla, gröna lungan som finns där - det är fantastiskt, säger Tanja Wijkmark.

Som en del av förtätningen av Stockholm har Stadsbyggnadsnämnden i staden beslutat att bygga ett hus med runt 45 lägenheter i en bergig ekbacke i Midsommarkransen i södra Stockholm. Men de boende runt om överklagade bygget - precis som i många andra fall.

De senaste tre åren har i genomsnitt 60 procent av planerna på mindre förtätningsprojekt överklagats. När det gäller ekbacken i Midsommarkransen har ärendet nu avgjorts hos mark- och miljödomstolen. Domstolen skriver att detaljplanen har flagranta avvikelser mot den översiktplan som gällde vid planarbetet.

Det betyder att Stadsbyggnadsnämnden inte hade behörighet att besluta i ärendet - det skulle fullmäktige ha gjort. Därför häver domstolen nämndens beslut och de som överklagat vann striden - något som händer i runt tio procent av fallen.

Och skulle det bli nya byggplaner för ekbacken är Tanja Wijkmark beredd att fortsätta slåss.

– Skulle man göra en ny detaljplan och det skulle bli ett nytt hus så kommer vi att överklaga även det, säger Tanja Wijkmark.