Satsning på finsk forskning

Mälardalens högskola fortskrider med planerna på att starta Sveriges första centrum för forskning om finska språket och sverigefinsk kultur. Enligt planerna ska verksamheten starta hösten 2003.
Regeringen har lovat att skjuta till tre miljoner kronor och regionala myndigheter står för resten av finansieringen, uppger Sisuradion. Utöver forskning i det finska språket och den sverigefinska kulturen, ska det också forskas kring hur sverigefinländare har integrerats i det svenska samhället. I Sverige finns uppskattningsvis kring 400.000 sverigefinländare i första eller andra generationen. Cirka 100.000 av dem lever i Mälardalen.