SKARPNÄCK

Oviss framtid för biogasfabrik i Skarpnäck

1:58 min

De senaste två dagarna har både för- och motargument för den planerade biogasfabriken, intill Ältasjön i Skarpnäck, lagts fram till Mark- och miljödomstolen. På onsdagen sågs alla berörda parter på platsen där fabriken är tänkt att byggas.

– Det sägs att det luktar skit helt enkelt. Första handlingen jag såg i det här ärendet så stack man inte under stol med att det skulle lukta en del. Då stod det att det inte var något större problem eftersom den förhärskande vindriktningen var från sydväst. Det är tvärs över sjön där jag bor och hela Älta ligger ju där, säger Sten Fågelström på Ältasjönsfiskevårdsområdesförening.

Men Swedish Biogas International, SBI, säger att man inte kommer att ha samma luktproblem som man har stött på runt fabriken i Örebro. Men företaget säger att de har investerat i fler kolfilter och annan utrustning som ska minimera negativ påverkan på miljön.

Men det var i december förra året med hänvisning till miljöbalken som mark och miljödomstolen avbröt byggandet av biogasfabriken i Skarpnäck, som länsstyrelsen i Stockholm tidigare godkänt. Peter Undén är vd för Swedish Biogas International.

– Vi gör många åtgärder för att det inte ska störa. Ett arkitektoniskt utformande som gör att det ska bättre smälta in i miljön, säger Peter Undén.

Men att de kan ha en miljöpåverkan på naturreservatet som ligger här bredvid, vad säger du om det?

– Där har ju Länsstyrelsen gjort en prövning av hela verksamheten och kommit fram till att det är lämpligt att sätta en anläggning här med dem villkor som är givna så att där får vi väl lita på deras kompetens.

Men det är alltså inget som protesterande i området gjort. Dem tror att risken att miljöfarliga ämnen ska spridas till sjöarna i naturreservatet är stor och föreningen rädda ältasjön argumenterar att eftersom Swedish Biogas International inte skött sin fabrik i Örebro så kommer de med stor säkerhet inte heller klara av fabriken i Skarpnäck.

– Inte på tre år så har bolaget kommit tillrätta med de här problemen. Hade de kunnat det så får man utgå ifrån att de hade gjort det. Ett bolag som har kompetensbrister och brister i sin egen kontroll och är under pågående utredning för miljöbrott, de ska inte rimligtvis beviljas tillstånd att bedrivas miljöfarlig verksamhet några meter ifrån ett naturreservat, säger Carina Hild på föreningen Rädda Ältasjön.

Ett beslut från domstolen om man kommer att tillåta en biogasfabrik i Skarpnäck kommer att ges den 24 oktober.

Mimi Billing
mimi.billing@sverigesradio.se