Sågverksindustrin

Sågverken i länet står pall för krisen

Sågverksindustrin upplever sin värsta kris på 40 år, men det inte någon överhängade fara för någon av sågverken i just i Västerbotten. Krisen i slutet på 90-talet slog ut de mindre företagen och lämnade kvar de starka, konstaterar Christer Lundberg på Sågab.  

– Vi hade en kraftig åderlåtning av sågverk som las ner i slutet av 90-talet här i den här landsänden, säger Christer Lundberg, ordförande i Sågab intresseorganisationen för de privata sågverken i Norrland.

Är det något skogsföretag som du vet är på fallrepet, så att säga?

Inte vad jag känner till för närvarande. Det sista var att ett sågverk uppe i Haparanda gick i konkurs igår.

Problemen inom sågverksbranschen beror till största delen på en stark kronkurs och en svag euro. Det i kombination med höga råvarupriser gör läget tufft för många sågverk, trots att efterfrågan fortfarande är stor.

– Kronan har ju förstärkts under sommaren som gör att vi får mindre betalt i pund, euro och dollar.

– Framtiden är att vi måste få ner våra råvarukostnader. De som levererar timmer måste känna sitt ansvar och anpassa råvarukostnaderna mot rådande marknadsförutsättningar, säger Christer Lundberg på Sågab.