Karlshamn

Gifter i vattnet kring Viking Timber

Det har läckt ut gift i grundvattnet i området där sågverket Viking Timber haft sin verksamhet. Sedan företaget gick i konkurs har markprover tagits som visar på bland annat dioxiner.

Men på Karlshamns kommun är man just nu inte orolig för att föroreningarna ska förstöra dricksvattnet. Det skriver lokaltidningarna.