Många unga dricker fyra liter läsk – i veckan

1:46 min

Svenskarnas matvanor, framför allt för kvinnorna har förbättrats de senaste 20 åren. Men svenskarna äter ändå alldeles för mycket socker, salt och mättat fett i maten, vilket leder till övervikt.

Det visar en ny undersökning från Livsmedelsverket.

– Våra matvanor har i vissa grupper förbättras, men det återstår väldigt mycket innan vi har bra matvanor, säger Inger Andersson, generaldirektör på Livsmedelsverket.

– Unga äter sämre än äldre och det gäller särskilt unga kvinnor som äter sämre vilket vi tycker är allvarligt eftersom man är i barnafödande ålder och då är det viktigt med bra matvanor.

Livsmedelsverket har i sin studie undersökt 2 000 vuxna personers matvanor; allt de har druckit och ätit under fyra dagar.

Resultaten visar bland annat att svenskarna äter för lite frukt och grönt, fullkorn och fisk och för mycket mättat fett, socker och salt. 

15 procent av energiintaget kommer från godis, läsk, bakverk och chips. Och många unga dricker över fyra liter läsk i veckan.

Och Inger Andersson vid Livsmedelsverket skriver på DN debatt att dessa dåliga matvanor hotar den svenska folkhälsan.

– Vi vet att dåliga matvanor orsakar hjärt- och kärlsjukdomar och det finns även evidens för att cancerfall är kopplat till dåliga matvanor och övervikt. Den överviktutveckling vi har i Sverige är tydliga riskfaktorer för sjukdom och död, säger Inger Andersson.

Idag finns fler överviktiga män i Sverige än normalviktiga, hos kvinnorna är situationen något bättre.

Livsmedelsverket tar också upp att det finns stora sociala skillnader: personer med låg inkomst äter ofta mer godis och snacks, men mindre grönsaker och drabbas oftare av fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

Nu vill Livsmedelsverket skapa en nationell strategi för mat och hälsa.

– Vi ser att vi behöver ta krafttag, alla aktörer som kan påverka detta måste enas i en strategi för hur vi kan enas i en strategi för att ha bra matvanor, säger Inger Andersson.