Samarbete mot droger

Skolorna måste samarbeta mer sinsemellan om man ska komma åt droganvändningen bland dom unga, det säger Tomas Fröler som är biträdade rektor på Ljungbyskolan. Eftersom ungdomarna själva har goda kontaker skolorna emellan måste även skolledningen skapa bättre kontakter för det drogförebyggande arbetet.
Fröler säger också att deras drogförebyggande arbete främst har varit inriktat på alkohol, och att man därför varit dåliga på att uppmärksamma de tyngre drogerna som är aktuella nu. Men riktigt hur man ska gå vidare i veckan efter beskedet om knarkhärvan bland ungdomar i Kalmar vet han inte. Skolorna har ännu inte fått någon utförlig information från polisen.