Häkte i Eskilstuna?

Nu förs åter diskussioner om ett häkte i Eskilstuna. Häktet skulle inhysa misstänkta från västra Sörmland, och det skulle underlätta för polisen eftersom de då slippa de långa transporterna av misstänkta till Sörmlands idag enda häkte i Nyköping. Det skriver lokaltidningarna idag.
Ett häkte i Eskilstuna skulle eventuellt kunna hamna på Hällbyanstalten, säger chefsåklagare Ulf Stålhane till Eskilstunakuriren.