El kan bli billigare

Elpriserna kan komma att bli lägre. Förra året steg priset på el med i genomsnitt 38, 8 procent bland de fem största elbolagen. Men nu har priset på den el som bolagen köper in sjunkit med en fjärdedel.
Vattenfall och Plusenergi har sänkt priserna med 6 respektive 8 procent och HemEl Birka planerar en prissänkning för de privatkunder som inte har avtalat om fast pris. Men alla bolag kommer inte att sänka priset. Varken Sydkraft eller Graninge Energi har några planer på prissänkningar.