Särskoleelever integreras ej

Få kommuner i länet arbetar med att integrera särskolelever i grundskolan. Eskilstuna, Katrineholm och Strängnäs har till exempel inga särskolelever som läser tillsammans med grundskoleklasser.
Bara 25% av kommunerna i Sverige har integrerade särskolelever, och nu ställer sig Skolverket kritiska till om kommunernas övertagande av särskolan verkligen inneburit det samarbete som var tänkt. I Nyköpings kommun är dock en tredjedel av särskolebarnen integrerade i grundskolan. Birgitta Nidefelt, som är samornade inom särskolan i Nyköping, säger att barnen kan läsa kvar i sin grundskoleklass men med särskolans utbildningplan.