Hotad musikskola i Tranemo

Musikundervisningen i Tranemo hotar att raseras. Det hävdar föreningen Musikskolans Vänkrets.
Sen musikskolan i höstas blev kulturskolan i Tranemo har musiken fått stryka på foten. Föreningen Musikskolans vänkrets är orolig för att musikverksamheten, dit över hundra barn står i kö, riskerar att falla samman. Till hösten ska drillverksamheten sparas bort. Det finns inga pengar till att vidareutbilda lärarna. Dessutom har anslagen till noter och annat material har bantats hårt. Tranemos kulturchef, tillika musikskolans rektor, är sjukskriven, vilket också pressat verksamheten. Enligt musikläraren Juan Ochoa Echevarria är risken stor att musiklärarna nu lämnar Tranemo.