Bolaget bakom malmgruvan i Pajala polisanmält

2:48 min

Gruvbolaget Northland Recuorces som ska öppna en järnmalmsgruva i Pajala i slutet av året har polisanmälts och utreds nu för misstänkt brott mot artskyddsförordningen. Det är länsstyrelsen i Norrbotten som polisanmält bolaget för att de börjat förbereda gruvan utan alla giltiga tillstånd.

– De har dragit igång sin verksamhet för att förbereda för gruvdriften och då har de skrapat bort torvlagret på myrarna och avverkat träd som helt har förstört den miljö som de här arterna finns i. Och det här är arter som till exempel nio olika orkidéarter som korallrot, lapprot och skogsfru som omfattas av artskyddsförordningen och som är fridlysta, säger Lena Bondestad, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Den nya järnmalmsgruvan i Tornedalen som planeras öppna i slutet av året har redan inneburit ett lyft för Pajala kommun med nya arbetstillfällen och inflyttning. Och förra veckan öronmärkte regeringen 1,3 miljarder kronor till att rusta upp vägen mellan gruvan och Svappavaara där malmen ska lastas om från lastbil till tåg.

– För att den ska kunna tåla den stora mängd av malmtransporter som kommer bli följden av de fyndigheter som finns i Pajala och som man nu bryter, sa Göran Hägglund.

I slutet av 2010 började förberedelserna för dagbrottet i Kaunisvaraa. Vägar och diken har dragits och anrikningsverk och en malmlada har monterats på ett område motsvarande omkring 140 hektar eller 200 fullstora fotbollsplaner.

Men redan innan det arbetet startade hade bolaget behövt få dispens av länsstyrelsen för verksamheten, hävdar länsstyrelsen. En dispens från artskyddsförordningen som ska skydda hotade djur- och växtarter.

– Det måste vara en nödvändig verksamhet som inte går att lägga på något annat ställe. Och man måste visa att de här arterna inte påverkas så negativt så att de riskerar att försvinna från sitt utredningsområde. Som vi ser det har de redan begått ett brott i och med att de inte haft en dispens men ändå redan påbörjat verksamheten.

Att en stor industrietablering utreds för misstänkt brott mot artskyddet är ovanligt enligt miljöåklagaren som leder förundersökningen som är i sitt inledningsskede. Vare sig åklagaren eller länsstyrelsen tror dock att polisutredningen kan hota själva gruvstarten senare i år, och sen i våras behandlar nu länsstyrelsen, efter flera kompletteringar, en dispensansökan från Northland resources.

Och Manfred Lindvall som är miljödirektör på Northland resources menar att de inte fått den hjälp och vägledning av länsstyrelsen som hade krävts för att kunna lämna in en dispensansökan tidigare.

– Vi tycker inte att vi hade kunnat göra mera än vad vi har gjort idag. Om vi hade fått klara besked om vad som skulle göras så hade vi kunnat ha fått det här på plats långt tidigare. Jag upplever att länsstyrelsen själva haft en stor osäkerhet hur det här ska tillämpas, säger han.

Hur då menar du?

– Ja, alltså vi har lämnat förslag på åtgärder och vi har inte fått klara besked om vad länsstyrelsen vill att vi ska göra.