Lite ekologisk mat i regionen

Målet som regionfullmäktige satt upp, att fem procent av all mat som serverades i regionen storkök i Sjuhärad förra året skulle vara ekologisk eller närproducerad, har inte uppnåtts.
Förra året fattades ett beslut i regionfullmäktige om att fem procent av all mat som serverades i regionens storkök skulle vara ekologisk eller närproducerad och andelen skulle sen öka med ytterligare fem procent varje år. Det målet har inte uppnåtts. På Södra Älvsborgs sjukhus är knappt fyra procent av maten som serveras ekologisk. Däremot skiljer sig andelen i dom olika köken ganska mycket om man ser till hela regionen. I Frölunda är man uppe 11 procent medan Sahlgrenska sjukhuset bara nått upp till två procent ekologisk eller närproducerad mat.