Just nu
  • Stopp på blå linjens tunnelbana

Färre barn vaccineras

Antalet barn som vaccineras mot mässling, påssjuka och röda hund sjunker.
Enligt preliminär statistik från barnavårdscentraler har knappt 89 procent av landets tvååringar fått den vaccination som ska ges när de är 18 månader gamla. Motsvarande siffra förra året var 94 procent. Smittskyddsinstitutet varnar nu för att andelen vaccinerade blivit så låg att det kan komma att bryta ut epidemier av mässling. Det rapporterar Ekot. Orsaken till att färre barn vaccineras tros vara uppgifter om att det vaccinet skulle kunna orsaka skador på barnet, bland annat autism - men enligt Smittskyddsinstitutet finns det inga bevis för något sådant samband.