Skärgårdstrafiken kan ändras

Waxholmsbolagets skärgårdstrafik borde organiseras om så att den bättre passar de behov som skärgårdsborna har. Det anser bland andra Värmdö kommun och SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation, som tagit fram ett förslag för att omorganisera trafiken. Bland annat föreslås att SL-kortet ska gälla även för skärgårdstrafiken.
Enligt förslaget ska nya båtar som kan frakta maskiner och större gods köra i tät trafik mellan vissa basöar och sen ansluta till fastlandet. Det skulle ersätta trafik som idag kräver specialbeställningar, tex vid el- och telearbeten, sjuktransporter och färdtjänst. Waxholmsbolaget planerar nu att köpa in nya båtar, men inte den sort som utredningen vill. Bolagets vd Johan Grünfeldt säger till Radio Stockholm att parterna gjort olika bedömningar av behoven för skärgårdstrafiken.