Sjuka håller nere arbetslösheten

Det ökande antalet sjukskrivna bidrar till att hålla nere antalet arbetslösa.
Statistik som Nyheterna tagit del av visar att sjukskrivningarna ökar, men samtidigt har arbetslösheten minskat de senaste tre åren, även om kurvan pekat lite uppåt igen de senaste månaderna. Självklart har konjunkturen stor betydelse men flera arbetsgivare och företagsrepresentanter som Nyheterna talat med vittnar om att man tvingas nyanställa för att folk sjukskriver sig. Regionchefen för Företagarnas riksorganisation i Jönköping, P-O Norlander säger att det är vanligt att företagen nyanställer på grund av sjukskrivningar. - Företaget har idag en väldigt liten organisation så man klarar inte av om en eller två är borta. Då måste man täcka upp detta, säger P-O Norlander. 1996 var det över 12 000 arbetslösa i länet. Samtidigt var antalet sjukskrivna knappt fyra tusen. Nu är förhållandena de omvända. Nästan 8 000 är sjukskrivna 60 dagar eller mer i länet och antalet arbetslösa drygt fyra och ett halvt tusen.