Företag och lobbyister stora skolboksproducenter

En skolbok om miljön utgiven av näringslivet, läromedel om arbetsmarknaden producerat av fackförbund och undervisningsmaterial om hälsa och motion som ges ut av en sockerproducent. Så ser det ut i många bokhyllor i klassrum runt om i Sverige idag. Gratis läromedel för en ekonomiskt pressad skola, men också ifrågasatt som propaganda och obalanserat läromedel.

Kaliber och Skolministeriet kan berätta om hur sponsrade läromedel blivit en viktig del i den svenska skolan - samtidigt som kritiken mot att använda undervisningsmaterial från företag och intresseorganisationer är stark från lärarna själva.