Dyrt vårdboende

4000 kronor i månaden för ett litet rum utan kök. Det är en vanlig hyra på vårdboenden. Dessutom betalar patienterna ofta flera fler tusen kronor i månaden för mat och omvårdnad.Nu riktas kritik mot avgifterna som innebär dubbla boendekostnader för många äldre par där ena parten bor i ett vårdboende.