Experter tveksamma till europeisk bankunion

1:13 min

Den omdiskuterade europeiska bankunionen är i fokus på det pågående finansministermötet på Cypern. Frågan är om ett överstatligt regelverk med gemensamt ansvar för insättarnas pengar är rätt väg att gå för att förhindra framtida finanskriser.

Peter Englund, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, ser logiken i förslaget men också riskerna.

– Modernt bankväsende är internationellt till sin natur. Får man problem i ett land så sprider det sig till andra länder. Olika regelverk i olika länder är problematiskt .Därför är det naturligt att ha något överstatligt. Att sedan få det att fungera, det steget är långt, säger han.

EU-kommissionens förslag om en bankunion går bland annat ut på att en överstatlig superfinansinspektion ska övervaka alla de runt 6 000 bankerna i euroområdet, men också få rätt att dra in banklicensen för banker som missköter sig.

Icke euroländer som Sverige kan ansluta sig till unionen, enligt kommissionens förslag.

Pär Magnusson, chefanalytiker på Royal Bank of Scotland, är tveksam till att nya regler kan stoppa framtida bankkriser.

– Bankirer har en förmåga att vara ganska listiga att kringgå regler, urholka dem och hitta på nya sätt att utsätta sig för risker. Den påhittigheten kommer att förbli. Det är kanske mänskligt att agera på det sättet. Jag tror  tyvärr inte man kommer att förhindra någonting, säger Per Magnusson.