Så mycket får ex-ministrar och statssekreterare

Ekot har granskat utbetalningarna av avgångsvederlag till ministrar och statssekreterare som har slutat. Här är några exempel på hur månadsutbetalningarna sett ut. Månadssiffrorna kan variera utifrån om de olika personerna fått lön från annat arbete.

Ekot